Menu
Onze mensen
Paula van Haaren
Bio

Paula van Haaren

De wereld veiliger maken. Dat is één van de belangrijkste drijfveren in mijn werk. Samenwerking tussen professionals vanuit de strafrechtketen, de zorg en het sociaal domein is hiervoor essentieel, maar nog lang niet altijd vanzelfsprekend. Ik zet me graag in om deze domeinen meer met elkaar te verbinden. Dit doe ik vanuit inhoudelijke kennis over deze domeinen en de ontwikkelingen die hierbinnen spelen. Mijn resultaatgerichtheid koppel ik aan veranderkracht; ik heb scherp voor ogen welke stappen nodig zijn om een doel te bereiken en zet mijn enthousiasme en gedrevenheid in om anderen te motiveren en te verbinden.

Betrokken bij: