Menu
Significant-24_Desktop_2000x655
Rapportages

Ongepland tijdelijke opvang van kwetsbare ouderen #hetkanwel

Er blijken legio initiatieven te zijn waarbij ongepland (tijdelijk) verblijf voor kwetsbare ouderen via 'één ingang' wordt georganiseerd. Ook al is nog niet duidelijk wat de zorgvraag precies is en waaruit dit verblijf betaald moet worden. Een belangrijke tegemoetkoming aan de urgente zorgbehoefte van kwetsbare ouderen. Dit blijkt uit een inventarisatie van Significant Public.

Er zijn in Nederland veel kwetsbare ouderen die ongepland tijdelijk niet zelfstandig thuis kunnen wonen, maar ook niet in het ziekenhuis thuis horen. Een groep waarvan de exacte zorgvraag of de precieze financieringsgrondslag nog onduidelijk is. Er zijn ruim 31 initiatieven die hierop inspelen door ‘één ingang’ aan te bieden. In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben we de initiatieven geïnventariseerd die werken volgens het principe van één ingang voor verschillende vormen van ongepland (tijdelijk) verblijf. Hierbij is ook gekeken naar mogelijke knelpunten en succesfactoren die de aanbieders ervaren bij het opzetten van zo’n initiatief.

Veel van de genoemde succesfactoren om een initiatief gerealiseerd en werkend te krijgen hebben betrekking op samenwerking met en betrokkenheid van de partijen in de keten. Denk daarbij aan zorgaanbieders, ziekenhuizen, verwijzers en financiers. Maar hoe wordt zoiets in de praktijk gerealiseerd? Dit lees je in onze rapportage over de inventarisatie en de gevonden knelpunten en succesfactoren: Ongepland tijdelijk verblijf voor kwetsbare ouderen via 1 ingang.

Het doet mij deugd dat er minstens 31 initiatieven zijn die tegemoetkomen aan de urgente zorgbehoefte van kwetsbare ouderen. Minister de Jonge

In deze kamerbrief reageert minister De Jonge op de bevindingen van ons onderzoek. Op basis van de uitkomsten gaat hij in gesprek met relevante koepelorganisaties van zowel zorgaanbieders als financiers. Hij wil bespreken welke oplossingsrichtingen gewenst zijn om zowel op korte als langere termijn een soepele overgang naar ongepland (tijdelijk) verblijf goed te organiseren.

We zijn trots op deze vervolgstap die voortvloeit uit onze inventarisatie.

Ik vind dit mooie voorbeelden van hoe het ook kan (#hetkanwel), waarbij eerst wordt gekeken naar wat passende zorg is, en pas daarna vanuit welk domein die zorg geregeld kan worden. Minister de Jonge

Reageren op deze rapportage?

Stuur dan je reactie naar:

Lieke van de Camp