Menu
Afbeelding1
Rapportages

Verkenning mantelzorgverklaring

Significant Public heeft een verkenning uitgevoerd naar de mantelzorgverklaring. Met een mantelzorgverklaring zouden mantelzorgers bij instanties kunnen aantonen dat zij mantelzorger zijn, bijvoorbeeld om van bepaalde regelingen gebruik te kunnen maken. Gedurende de verkenning bleken de verschillende vertrekpunten het lastig te maken om tot een oplossing in de vorm van een mantelzorgverklaring te komen. Volgens belangenvereniging MantelzorgNL zijn de meldingen over de slechte toegankelijkheid van regelingen het topje van de ijsberg. Veel gemeenten daarentegen herkennen zich niet in het beeld dat hun loketten zo’n hoge drempel hebben.

Ons advies is om de huidige toegang te versterken voor mantelzorgers. Dit kan door vanuit het rijk middelen ter beschikking te stellen voor ondersteuning en (uniforme) richtlijnen mee te geven aan gemeenten over hoe zij hun toegang kunnen inrichten. Gemeenten zijn autonome bestuursorganen en gaan zelf over de wijze waarop ze hun toegang en mantelzorgondersteuning organiseren, maar kunnen hierbij advies en ondersteuning krijgen. Het ministerie van VWS stelt eenmalig budget en ondersteuning aan een aantal gemeenten beschikbaar dat zij kunnen inzetten voor activiteiten ter versterking van het lokale mantelzorgbeleid.

Klik hier om naar de rapportage te gaan.

Reageren op deze rapportage?

Stuur dan je reactie naar:

Lieke van de Camp