Menu
algemeen - ouderen handen zorg
Rapportages

Samen beslissen in de GGZ

GGZ

Samen beslissen draagt bij aan passende zorg. De cliënt en behandelaar maken gezamenlijk beslissingen over de behandeling en het herstelproces, waardoor de zorg beter aansluit op de zorgvraag van de cliënt.

Zorginstituut Nederland (ZIN) en veldpartijen in de ggz willen de beweging naar samen beslissen stimuleren. Significant Public heeft daarom belangrijke randvoorwaarden voor samen beslissen in kaart gebracht en een aantal goede voorbeelden uitgewerkt, zodat behandelaren en organisaties hier lessen uit kunnen trekken. De randvoorwaarden en goede voorbeelden zijn gebaseerd op gesprekken met cliënten en professionals, en inzichten uit de literatuur.

Belangrijke randvoorwaarden:

Samen beslissen bevordert een open en gelijkwaardige communicatie tussen de cliënt en de behandelaar. Het creëert een gevoel van vertrouwen en begrip, en draagt bij aan het opbouwen van een steunend en veilig behandelklimaat.

Samen beslissen bevordert de autonomie van de cliënt. Het geeft cliënten het gevoel dat ze een gelijkwaardige partner zijn en dat hun mening er toe doet. Dit kan het gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen vergroten.

Samen beslissen zorgt voor maatwerk. Behandelaren begrijpen de situatie van de cliënt beter door open communicatie en het delen van informatie. Hierdoor kunnen zij de behandelingen aanpassen aan specifieke voorkeuren, doelen en omstandigheden van de cliënt.

Samen beslissen kan leiden tot betere behandelresultaten. Wanneer behandelaars de behoeften van cliënten serieus nemen en hen actief betrekken bij de besluitvorming, vergroot dit het vertrouwen in het behandelproces en verbetert het de therapietrouw.

Meer weten over de randvoorwaarden en goede voorbeelden? Bekijk de rapportage hier.


Reageren op deze rapportage?

Stuur dan je reactie naar:

Paulette in 't Veld