Menu
Significant-28_Desktop_2000x655
Rapportages

Rapport evaluatie programma 'Voorbereiding op de inburgering'

Vandaag is ons rapport over de evaluatie van het programma 'Voorbereiding op de inburgering' gepubliceerd. Het programma 'Voorbereiding op de inburgering' bereidt asielstatushouders voor op het wonen en leven in de gemeente. Dit gebeurt door middel van Nederlandse taallessen, het voorzien van (basale) kennis over de Nederlandse maatschappij en arbeidsmarkt en persoonlijke begeleiding.

Het belang van het programma wordt breed gedragen en deelname aan het programma wordt als vanzelfsprekend gezien. De beoogde effecten van de voorinburgering worden echter maar ten dele behaald en ook de aansluiting op de reguliere inburgering lijkt beperkt. In ons rapport doen we aanbevelingen over hoe dit in het nieuwe inburgeringsstelsel 2021 beter geborgd kan worden. In de managementsamenvatting die hieronder is weergegeven, zijn de belangrijkste resultaten van ons onderzoek te lezen.

Veel leesplezier van ons rapport. En wil je sparren over hoe je als gemeente al vanuit het azc invulling kan geven aan het inburgeringstraject, neem dan gerust contact op!

Reageren op deze rapportage?

Stuur dan je reactie naar:

Marjolijn Zwanepol