Menu
Significant 41 Desktop 2000x655
Rapportages

Ontdubbelen onderzoek Veilig Thuis en RvdK

Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming voeren vanuit verschillende wettelijke grondslagen onderzoek uit in gezinssystemen. De onderzoeken van Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming kunnen volgtijdelijk of gelijktijdig plaatsvinden. Hierdoor zijn de organisaties gedurende eenzelfde of opvolgende periode betrokken bij hetzelfde gezinssysteem. In de beeldvorming en in de praktijk kan dit ertoe leiden dat de organisaties activiteiten in hun onderzoek uitvoeren die als ‘onnodige’ dubbel worden aangemerkt.

Tegelijkertijd kan ook niet te snel worden geconcludeerd dat er sprake is van een dubbeling. De onderzoeken van Veilig Thuis en van de Raad voor de Kinderbescherming worden vanuit een andere bevoegdheid en met een ander doel uitgevoerd. Zowel vanuit het perspectief van het gezinssysteem als vanuit het perspectief van Veilig Thuis en de RvdK is het belangrijk dat het onderzoeksproces van beide organisaties goed op elkaar is afgestemd om op deze manier ‘onnodige’ dubbelingen te voorkomen.

Significant Public heeft in opdracht van de Raad voor de Kinderbescherming en het Landelijk Netwerk Veilig Thuis een onderzoek uitgevoerd. Op basis van een dossieranalyse, interviews en groepsbijeenkomsten met medewerkers van Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming zijn de ‘onnodige’ dubbelingen in het onderzoek van Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming in beeld gebracht. Ook is een aantal aanbevelingen gedaan om ‘onnodige’ dubbelingen te voorkomen.

Meer weten? Lees onze rapportage hier.