Menu
Significant 42 Desktop 2000x655
Rapportages

Onderzoek naar ontwikkelagenda Veiligheid Voorop!

Ken je de ontwikkelagenda Veiligheid Voorop? Deze agenda is opgesteld door een aantal organisaties uit de strafrechtketen en Veilig Thuis organisaties. In de agenda zijn diverse verbeteractiviteiten benoemd die een bijdrage moeten leveren aan de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Significant Public onderzocht wat het voor de betrokken organisaties betekent om in samenhang en op ketenniveau uitvoering te geven aan de ontwikkelagenda.

Veiligheid Voorop is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Justitie en Veiligheid, het Openbaar Ministerie, de Politie, de drie reclasseringsorganisaties, de Raad voor de Kinderbescherming en Veilig Thuis.

De ontwikkelagenda Veiligheid Voorop!

De gezamenlijke ontwikkelagenda bevat allerlei verbeteractiviteiten die gericht zijn op het vergroten van veiligheid in gezinnen, het voorkomen van recidive en het vinden van passende gezinsinterventies vanuit het perspectief van zorg en straf.

De verbeteractiviteiten uit de ontwikkelagenda worden uitgewerkt conform de methodiek van de lerende organisatie: “door te luisteren naar de praktijk komen knelpunten en kansen in beeld. Vanuit (multidisciplinair) teamdenken (van lokaal tot landelijk) worden gaandeweg, in samenhang en verbinding concrete stappen vooruit geformuleerd, uitgevoerd en geborgd door de organisaties en de medewerkers”.​

Hoe pakken we zo’n onderzoek nu aan?

In opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid onderzochten we bij Significant Public wat het voor de betrokken organisaties betekent om de benoemde verbeteractiviteiten structureel te implementeren. We bekeken dit zowel op ketenniveau als individueel, dus per organisatie. Een belangrijk uitgangspunt voor onze aanpak was dat wij aansluiten bij de methodiek van de lerende organisatie. Dat betekent onder andere dat wij nauw samenwerken met direct betrokkenen bij het onderzoek en continu samen met hen de vervolgstappen in het onderzoek vormgeven. Op deze manier zorgden we ervoor dat het onderzoek aansloot bij de behoeften van de betrokkenen en leidde tot een gedegen advies voorzien van een helder handelingsperspectief ten aanzien van de implementatie van de ontwikkelagenda.

Wil je weten hoe wij deze analyse naar de impact van de ontwikkelagenda uitvoerden? Of ben je benieuwd naar ons onderzoek? Kijk dan hier of neem contact met ons op.