Menu
Priscilla du preez F9 D Fu Jo S9 EU unsplash
Rapportages

Evaluatie GGZ in de Wlz

GGZ

Vanaf 1 januari 2021 hebben cliënten met een psychische stoornis vanaf 18 jaar toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze overgang zorgt potentieel voor beter passende, langdurige zorg die bijdraagt aan een stabiele situatie voor de cliënt. In de jaren vóór 2021 heeft de implementatie van de wetswijziging plaatsgevonden bij stakeholders. In opdracht van het ministerie van VWS hebben we het doorlopen proces van voorbereiding en implementatie geëvalueerd op proces en inhoud.

Het doel hiervan was om kort na de implementatie van de wetswijziging inzicht te krijgen in wat goed ging en waar we van kunnen leren. Een aanvullend doel was om handvatten te bieden voor het traject van de overheveling van jeugdigen met een psychische stoornis naar de Wlz, die in 2022 zou beginnen. Deze overheveling is voorlopig uitgesteld. De geleerde lessen kunnen wel gebruikt worden voor vergelijkbare trajecten.

We hebben de geleerde lessen gebundeld op thema’s als samenwerking, zicht op en bereik van de doelgroep en het proces van aanmelden, gegevensuitwisseling en de inzet van regionale overlegstructuren. Zo bevelen we onder andere aan om een marge in te bouwen bij het schatten van de doelgroep en om een overlegstructuur in te richten specifiek voor risicomanagement.

Naast de gesprekken met betrokken stakeholders hebben gesprekken met cliënten en hun naasten veel inzicht gegeven in de uitvoering van de overgang. Zij staan vaak positief tegenover de overgang naar de Wlz, maar hebben concrete tips voor verschillende veldpartijen om het proces verder te verbeteren. Zo raden ze aan om ook informatie voor naasten van cliënten beschikbaar te stellen en is aandacht voor cliënten en naasten met een niet-Nederlandse achtergrond van belang.

Lees hier het volledige rapport: Rapportage Evaluatie GGZ in Wlz

Reageren op deze rapportage?

Stuur dan je reactie naar:

Ellen Westhoff