Menu
Significant 25 Desktop 2000x655
Rapportages

De gevolgen van de Wvggz voor de gesubsidieerde rechtsbijstand

GGZ

Op 1 januari 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in werking getreden. De wet heeft gevolgen voor de rechtsbijstandverlening: in aanloop naar de wet was de verwachting dat advocaten ander, en naar verhouding meer, werk zouden gaan verrichten. In opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft Significant Public onderzoek gedaan naar de impact van de wetswijziging voor deze beroepsgroep. Welke veranderingen in werkzaamheden zijn vast te stellen? En welke financiële consequenties heeft dit?

Doel van het onderzoek was om de gevolgen van de wijziging van de wet Bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) naar de Wvggz voor de gesubsidieerde rechtsbijstand in beeld te brengen. Samen met betrokken partijen hebben we de verwachte veranderingen in activiteiten, tijdsbesteding en aantallen cliënten en/of procedure vastgesteld en is de vertaalslag gemaakt naar de vergoedingensystematiek voor de rechtsbijstand. Onderdeel van het onderzoeksresultaat zijn aanbevelingen voor een werkwijze die het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Nederlandse orde van advocaten en de raad voor rechtsbijstand kunnen toepassen bij nieuwe wetgeving die (financiële) consequenties heeft voor de rechtsbijstand.

Nieuwsgierig geworden? In het rapport zijn de uitkomsten van het onderzoek te lezen.