Menu
Significant 33 Desktop 2000x655
Rapportages

Arbeidsbesparing technologie (ouderen)zorg

De personeelstekorten in de (ouderen)zorg lopen steeds verder op. Enerzijds komt dat door een toenemende vraag door een groter wordende groep ouderen, anderzijds blijkt het moeilijk om voldoende zorgmedewerkers te vinden en behouden. Om de kwaliteit van zorg op peil te houden en de ouderenzorg toekomstbestendig te maken is innovatie nodig, bijvoorbeeld op het gebied van technologie. De verwachting is dat de inzet van technologie de werkdruk voor medewerkers kan verminderen en mede daardoor kan bijdragen aan hun werkplezier. Ook kan het de kwaliteit van leven van cliënten verhogen. Er zijn veel technologische innovaties ontwikkeld, maar welke dragen nu echt bij aan voor een verhoogde kwaliteit van leven van de doelgroep en arbeidsbesparing in de zorg? Deze vraag stond centraal in het onderzoek dat Significant Public en Vilans in opdracht van het ministerie van VWS hebben uitgevoerd.

In dit onderzoek hebben we 13 zorgtechnologieën verdiept die, onder voorbehoud van een aantal randvoorwaarden, snel opschaalbaar zijn. Voorbeelden hiervan zijn de medicijndispenser, beeldschermzorg, heupairbags en geavanceerde domotica. Een documentenstudie en interviews met zorgaanbieders en cliënten hebben geleid tot waardevolle inzichten over effecten van en aandachtspunten bij het werken met tijdbesparende technologie. Zo kan de inzet van bijvoorbeeld geavanceerde domotica leiden tot meer rust en een groter gevoel van veiligheid voor de cliënt en meer capaciteit om andere cliënten te helpen, maar zijn er door monitoring op afstand ook minder fysieke contactmomenten wat vraagt om een andere manier van werken. Daarnaast hebben we algemene lessen opgehaald over de implementatie van technologie, zoals het vroegtijdig betrekken van medewerkers om zo te kunnen kiezen voor een specifieke technologie vanuit de behoefte van cliënten en medewerkers. Ook is het belangrijk om cliënten zo vroeg mogelijk in hun zorgproces bekend te maken met de inzet van technologie. Niet alleen levert dat een langer gebruik van technologie en daarmee potentieel een grotere tijdbesparing op, maar cliënten met bijvoorbeeld geheugenproblemen leren er op dat moment ook makkelijker mee omgaan. Als laatste hebben we waardevolle inzichten opgedaan over de context waarin de technologie geïmplementeerd wordt: de kennisbehoefte in het veld, de rol van stakeholders en de kijk op arbeidsbesparing door technologie.

Meer weten? Lees verder in ons eindrapport of in onze factsheet.

Reageren op deze rapportage?

Stuur dan je reactie naar:

Ellen Westhoff