Menu
Significant-27_Mobile_1024x768
Rapportages

Analyse kwaliteitsverslagen verpleeghuizen 2018

Grote aandacht voor wensen en behoeften van bewoners, inzet op welzijnsmedewerkers en ruime aandacht voor leren en verbeteren. Dat is wat wij uit de kwaliteitsverlagen verpleeghuizen 2018 hebben kunnen afleiden. In opdracht van Actiz en ZN hebben wij, net zoals vorig jaar, de kwaliteitsverslagen geanalyseerd.

Met behulp van een digitale onderzoekstechniek ‘tekst mining’ hebben we de verslagen van verpleeghuizen voor het tweede jaar op rij geanalyseerd. Het doel van het onderzoek was het tot stand brengen van een sectorbeeld dat inzicht geeft in de hoofdthema’s die in de kwaliteitsverslagen naar voren komen, de wijze waarop daarover gerapporteerd is en de trends die uit de beschrijvingen van de thema’s zijn af te leiden.

In het rapport is te lezen wat onze bevindingen zijn van de analyse van alle kwaliteitsverslagen verpleeghuizen 2018.