Menu
Significant-40_Desktop_2000x655
Nieuws

ZonmW verstrekt subsidie voor betere afstemming in de zorg

Werk je samen met netwerkpartners aan het realiseren van een samenhangend ondersteunings- en zorgaanbod voor thuiswonende ouderen? Deze subsidie biedt kansen.

De uitwerkingssubsidie 'lokale netwerken samenhangende ouderenzorg' is gericht op het realiseren van verbeteringen op minimaal twee inhoudelijke onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan een onderwerp als vroegsignalering, eenzaamheidsbestrijding of het verbeteren van de afstemming tussen huisartsenzorg, wijkverpleging en eerstelijnsverblijf.

Via deze subsidie kunnen wij je helpen bij de opzet en invulling van het traject en het verbeteren van processen en werkwijzen van het netwerk. Meer weten? Kijk dan hier.