Menu
Nieuws

Hulpmiddelen per 2020 in de Wlz

Per 2020 wordt de hulpmiddelenzorg voor cliënten die in een instelling voor Wlz-zorg verblijven vereenvoudigd. Een mooie ontwikkeling gezien de knelpunten die nu in de praktijk worden ervaren. We hebben de veranderingen voor je op een rij gezet.

De huidige hulpmiddelenzorg is ingewikkeld vanwege de bekostiging van hulpmiddelen vanuit vier verschillende bronnen. Ook gelden er verschillende regels voor cliënten die met en zonder behandeling in een instelling verblijven; dit maakt het er in de praktijk niet eenvoudiger op. Per 2020 komt hier nu verandering in voor de roerende voorzieningen en de mobiliteitshulpmiddelen.

Significant Public deed eerder al onderzoek naar de uitvoeringspraktijk van de Wlz. We concludeerden dat de verantwoordelijkheden in de praktijk complex zijn op het gebied van hulpmiddelenzorg.

Hieronder zie je wat er per 2020 gaat veranderen.