Menu
Significant-6_Desktop_2000x655
Nieuws

Significant Public heeft onderzoek naar mogelijkheden reductie doorlooptijden bij de IND afgerond

In opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft Significant Public een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om de werkvoorraad en doorlooptijden van de asielaanvragen in spoor 4 te reduceren. De staatssecretaris had dit onderzoek aan de Kamer toegezegd. Er is door een afbouw van capaciteit binnen de IND in 2017 en een toename van het aantal asielaanvragen vanaf die datum, een groeiende werkvoorraad aan af te handelen asielaanvragen ontstaan die leiden tot lange doorlooptijden voor afhandeling.

Het onderzoek moest in een zeer korte tijd van zes weken worden afgerond. Het onderzoek is uitgevoerd vanuit de procesinvalshoek en vanuit een kwantitatieve analyse van specifieke karakteristieken van de asielaanvragen en hun afhandeling. Daarnaast is ook vanuit andere aspecten de IND-organisatie beschouwd (sturing, technologie en informatie, cultuur en leidinggeven en werk en competenties). De IND heeft intensief en coöperatief meegewerkt aan het onderzoek. Het onderzoek heeft geleid tot een flink aantal aanbevelingen waarvan de belangrijkste zijn:

1. Aanstellen van een programmadirecteur;
2. Projectmatige afhandeling van de bestaande werkvoorraad;
3. Verbetering van de operationele sturing en de informatievoorziening daarover;
4. Procesregie op compleetheid en tijdigheid van het dossier.

De staatsecretaris heeft deze aanbevelingen in haar brief aan de Tweede Kamer overgenomen en acties in gang gezet om deze te realiseren. Klik hier voor de link naar de brief van staatsecretaris van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer.


Lees hier het gehele rapport van Significant Public.