Menu
Significant-43_Desktop_2000x655
Nieuws

Onderzoek naar lessen en succesfactoren voor de implementatie van de Ketenveldnorm

Het afgelopen jaar hebben de vier proeftuinen, GGZ Nederland & de VGN hard gewerkt om de ketenveldnorm te implementeren. Wij zijn nauw betrokken geweest bij de monitoring van de implementatie in de vier proeftuinen en hebben van dichtbij gezien welke uitdagingen dit met zich mee brengt.

Het doel van het werken conform de Ketenveldnorm is om een geïntegreerd en domein overstijgend zorgaanbod te organiseren en te leveren in een regio voor personen van 18 jaar en ouder die agressief en/of gevaarlijk gedrag (dreigen te) vertonen als gevolg van een psychische aandoening en/of een (licht) verstandelijke beperking en/of een niet aangeboren hersenletsel. Dit zorgaanbod (de levensloopfunctie) kan alleen worden georganiseerd in de samenwerking tussen het sociaal domein, het zorgdomein, het forensisch domein en het veiligheidsdomein. Zo ontstaat er een geïntegreerd aanbod voor mensen die langdurige bemoeienis en beveiligde intensieve zorg nodig hebben.

In vier proeftuinen wordt gewerkt aan de implementatie van de Ketenveldnorm levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg. De geleerde lessen in de regio’s hebben wij beschreven in de handreiking. Nuttige aanknopingspunten voor de andere zeven regio’s die dit jaar met de implementatie van de ketenveldnorm aan de slag gaan.

Onze adviseurs Jitske Nijhuis en Paula van Haaren vertellen u graag meer!