Menu
Significant-19_Desktop_2000x655
Nieuws

Oproep aan beleidsverantwoordelijken gemeenten: doet u mee met de groepsinterviews?

Onderzoeksbureau Significant Public doet onderzoek naar toekomstscenario’s voor het Wmo-toezicht. De centrale vraag binnen dit onderzoek is:

“Welke afspraken zijn wenselijk om het gemeentelijk toezicht op de kwaliteit van Wmo-voorzieningen (zorg in natura en pgb) en het gemeentelijk toezicht op rechtmatigheid en fraude, structureel te verbeteren en om een bepaalde basiskwaliteit te waarborgen?”

De focus in het onderzoek ligt op toezicht op kwaliteit, waarbij de samenhang met rechtmatigheid wel nadrukkelijk wordt meegenomen. Voor het onderzoek voeren we telefonische interviews met beleidsverantwoordelijke voor het Wmo-toezicht. We zoeken daarbij naar een variatie van gemeenten, waarbij we letten op:

  • Grootte van de gemeente;
  • Spreiding over het land;
  • Regionaal of lokaal georganiseerd;
  • Toezicht intern belegd of bij de GGD en
  • Proactief of reactief toezicht.

U kunt dus ongeacht de wijze waarop u het Wmo-toezicht heeft georganiseerd, deelnemen. In de interviews staat de huidige situatie centraal: wat werkt wel en wat werkt niet in de wijze waarop het Wmo-toezicht nu is georganiseerd. Daarbij gaan we in op de wettelijke taak, de randvoorwaarden en de regionale of lokale invulling van het Wmo-toezicht.

Meer informatie kunt u vinden door op deze link te klikken.

Aanmelden

Bent u binnen uw gemeente de beleidsverantwoordelijke voor Wmo-toezicht en wilt u graag uw bijdrage leveren? Dan spreken we graag met u. Aanmelden kan door een mail te sturen naar Jaap Meijer van Significant Public, via jaap.meijer@significant.nl.

Een week voorafgaand aan het interview ontvangt u de bevestiging van deelname en een topiclijst en achtergrondinformatie ter voorbereiding op de bijeenkomst.

Reageren op dit artikel?

Stuur dan je reactie naar:

Jaap Meijer