Menu
Significant-57_Desktop_2000x655
Nieuws

Onderzoek tandheelkundige zorg voor Wlz-cliënten

Om meer inzicht te krijgen in de betaalbaarheid, organiseerbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de mondzorg in de verschillende leveringsvormen binnen de Wet langdurige zorg (Wlz) heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de vorige kabinetsperiode Significant Public gevraagd om hier onderzoek naar te doen.

Het onderzoek bevat een beschrijving van de uitvoeringspraktijk van de tandheelkundige zorg in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en ggz. Daarnaast wordt er duiding gegeven aan thema’s als de gevoelde verantwoordelijkheid van Wlz-aanbieders voor tandheelkundige zorg, doelmatigheid en kwaliteit. Uit het onderzoek komen de volgende conclusies:

  • Er bestaat in de praktijk onduidelijkheid over de verantwoordelijkheid voor tandheelkundige zorg aan Wlz-cliënten zonder behandeling;
  • De leveringsvorm heeft invloed op de wijze waarop Wlz-aanbieders de tandheelkundige zorg organiseren;
  • De mate waarin onderscheid in aanspraak als onwenselijk wordt ervaren verschilt per doelgroep en is vooral gebaseerd op specifieke kenmerken van de doelgroep;
  • Op basis van dit onderzoek geen duidelijke conclusie over doelmatigheid van tandheelkundige zorg.

  Op basis van het onderzoek hebben wij enkele aanbevelingen gedaan. Het ministerie van VWS heeft het onderzoeksrapport onlangs naar de Tweede Kamer gestuurd. In het derde kwartaal van 2022 informeert zij de Tweede Kamer over de voortgang inzake de in het coalitieakkoord afgesproken overheveling van behandeling. Hierbij wordt ons onderzoek ook betrokken.

  Reageren op dit artikel?

  Stuur dan je reactie naar:

  Lieke van de Camp