Menu
Significant 33 Desktop 2000x655
Nieuws

Nieuwe rapportage monitor abonnementstarief Wmo: de boeggolf voorbij?

Het abonnementstarief in de Wmo leidde in 2021 wederom tot een stijging van de het aantal Wmo-cliënten, maar de groei vlakt af. De financiële impact van het abonnementstarief voor gemeenten bedroeg in 2021 alsnog ruim 400 miljoen euro. Dit blijkt uit de vierde monitor abonnementstarief Wmo van Significant Public in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Voor deze monitor hebben wij interviews gehouden met betrokkenen in 16 gemeenten en met verschillende cliëntvertegenwoordigende organisaties in deze gemeenten. Gemeenten zien vooral bij de voorziening ‘hulp bij het huishouden’ een stijging, al zijn er steeds meer signalen dat de groei begint af te vlakken. Gemeenten hebben de afgelopen jaren geprobeerd om deze groei te beperken, maar dat heeft in de praktijk volgens gemeenten weinig of niet geholpen. Gemeenten kijken uit naar een uitwerking van het regeerakkoord om een ‘eerlijke eigen bijdrage’ voor de huishoudelijke hulp in te voeren.

Cliëntorganisaties die we spraken voor de monitor zien dat door het abonnementstarief de (financiële) drempel om een voorziening aan te vragen erg laag is, waardoor mensen die ook zelf hulp kunnen regelen en vooral ook zelf kunnen betalen, gebruikmaken van de Wmo. Cliëntorganisaties vrezen dat deze toename niet goed betaalbaar is voor gemeenten. Zorgen over de toename van het zorggebruik in combinatie met de oplopende personeelstekorten bij aanbieders, maken dat cliëntorganisaties vrezen dat dit in de toekomst ten koste gaat van cliënten die hulp het hardste nodig hebben.

De vierde monitorrapportage was tevens de laatste rapportage waarin de ontwikkelingen in de periode 2017-2021 op het gebied van zorggebruik, uitgaven en inkomsten uit eigen bijdragen inzichtelijk zijn gemaakt en geduid. Bij de monitorrapportage hoort ook een dashboard met informatie over de indicatoren van de monitor op gemeenteniveau.

Reageren op dit artikel?

Stuur dan je reactie naar:

Maarten Batterink