Menu
Significant 8 Desktop 2000x655
Nieuws

Maatschappelijke begeleiding vluchtelingen van grote waarde

Vandaag is ons onderzoek naar maatschappelijke begeleiding van statushouders dat wij in opdracht van VluchtelingenWerk Nederland hebben uitgevoerd, gepubliceerd. Het belang van maatschappelijke begeleiding wordt breed gedragen. Naast de praktische ondersteuning zijn de begeleiders ook 'bewegwijzeraar, steun en toeverlaat, signaleerder en doorverwijzer, bemiddelaar en belangenbehartiger' voor statushouders. Deze rollen zijn minder zichtbaar, maar vormen wel 'de ruggengraat van de maatschappelijke begeleiding'.

Uit ons onderzoek, dat te lezen is op de site van VluchtelingenWerk Nederland, blijkt dat de maatschappelijke begeleiding van grote waarde is voor de integratie van vluchtelingen. De lokaal gewortelde vrijwilligers zijn voor veel vluchtelingen steun en toeverlaat en zij kunnen een positief effect hebben op het lokale draagvlag voor de opvang van statushouders in een gemeente.

Deze intensieve begeleiding kan niet zonder goede randvoorwaarden voor het behoud van de kwaliteit. Er moet blijvend worden geïnvesteerd in de ondersteuning van vrijwilligers, zodat zij zich kunnen blijven inzetten en zij 'net een stap extra kunnen zetten, veel gaten in het systeem kunnen opvullen en zij zich belangeloos kunnen inzetten'. Er moeten dus voldoende betaalde krachten zijn die de maatschappelijk begeleiders helpen, coachen en opvangen.

Per 1 juli 2021 treed de nieuwe Wet Inburgering in werking, maar het is nog onbekend hoe er aan maatschappelijke begeleiding invulling wordt gegeven. VluchtelingenWerk Nederland vreest dat vrijwilligers door de nieuwe inburgeringswet in de verdrukking komen.

Verschillende landelijke media, waaronder Trouw het NOS Radio 1 Journaal, hebben aandacht besteed aan het onderzoek. Klik hier om het nieuwsartikel van Trouw te lezen.