Menu
Triple L2
Nieuws

Kleinschalig leertraject voor professionals

Sommige jeugdigen hebben te maken met aandoeningen of gebeurtenissen die levenslang en levensbreed van invloed zijn op hun levensloop. In opdracht van het ministerie van VWS voert adviesbureau Significant Public een onderzoek uit naar deze doelgroep. De situaties van deze groep jongeren zijn vaak schrijnend en professionals ervaren bij de hulp voor deze specifieke doelgroep diverse knelpunten. Zo ontstaan bijvoorbeeld op het grensvlak van verschillende wetten lastige vraagstukken. Is voor deze groep een beroep op eigen kracht vaak niet passend. Schept het afgeven van korte indicaties bij een langdurige hulpvraag onnodig onrust en worden ouders vaak onvoldoende betrokken in het toegangsproces.

Het ministerie van VWS wil graag met deze knelpunten aan de slag. Niet opnieuw een knelpuntenanalyse uitvoeren, maar juist in kaart brengen hoe jeugdigen met een levensbrede en levenslange zorg of hulpvraag (en hun gezinnen) het beste geholpen kunnen worden in de toegang van de jeugdhulp, rekening houdend met de kenmerken van deze doelgroep.

Dit willen we graag met jou in de praktijk gaan verkennen! Met principes van actieonderzoek gaan we de komende twee à drie maanden vanuit een positieve insteek aan de slag met het leertraject. Niet opnieuw de discussie voeren over knelpunten, maar juist kijken hoe te handelen om deze knelpunten weg te nemen. Mochten er mooie voorbeelden zijn, zijn we benieuwd hoe het is gelukt om deze te realiseren. In geval er nog knelpunten worden ervaren, gaan we samen zoeken naar oplossingen. Wanneer en hoe lukt het om knelpunten weg te nemen? Wat levert dit op? We reflecteren samen met jou en andere professionals uit de praktijk op deze vragen en wisselen deze reflectie af met (vaak kleine) acties. De inzichten die we opdoen wil het ministerie van VWS graag benutten om breed te delen.

Het kleinschalig leertraject bestaat uit drie bijeenkomsten en korte tussentijdse een-op-een reflecties. Het leertraject vraagt daarmee geen grote tijdsinvestering van professionals. Heeft het leertraject uw interesse opgewekt en/of ziet u binnen uw gemeente of samenwerkingsverband van professionals mogelijkheden om hieraan deel te nemen? Neem dan contact op met Maaike Jongerius (maaike.jongerius@significant.nl, 06 23641643).

Reageren op dit artikel?

Stuur dan je reactie naar:

Maaike Jongerius