Menu
Landscape
Nieuws

Regie op inburgering 2021: ben jij er klaar voor? Deel 2: Inrichting doorlopende lijn inburgeringsstelsel 2021

Gemeenten krijgen per 1 juli 2021 weer de regie op inburgering. Maar hoe vul je die regiefunctie effectief in? Hoe zorg je voor een goede aansluiting tussen het verblijf in het AZC en de inburgering in de gemeente? En hoe kom je tot heldere communicatie tussen alle actoren in de keten ten behoeve van een soepel en doorlopend proces.

Significant Public is nauw betrokken bij de ontwikkeling van implementatie van het nieuwe inburgeringsstelsel. Om te voorkomen dat er kostbare tijd van inburgeraars verloren gaat, is het van belang om een doorlopende lijn van de opvang in het AZC naar de inburgering in de gemeente te realiseren.

Bij de inrichting daarvan signaleren wij drie aandachtspunten:

  • Zorg voor gedragen samenwerkingsafspraken
  • Wil je een warme overdracht tussen partners in de keten? Kies dan voor korte communicatielijnen
  • Stel een regievoerder aan om de voortgang, continuïteit en afstemming van de inburgering te borgen.

Bij het inrichten van de doorlopende lijn is het belangrijk om het perspectief van de inburgeraars centraal te zetten. Dit ten behoeve van een snelle en tijdige inburgering. Ook de gemeente heeft hier baat bij.

Ons advies Zorg voor wederzijdse kennis en begrip van de werkpraktijk van alle betrokken partners. Dit is essentieel om te komen tot een effectieve en doorlopende lijn.


Integrale dienstverlening

Significant Public biedt integrale dienstverlening bij de invoering van deze nieuwe wet. We hebben veel inhoudelijke kennis van inburgering & integratie én ruime expertise op het gebied van gemeentelijke samenwerking, inkoop, sturing, procesmanagement en veranderkunde.

Even sparren?
We denken graag met je mee. Neem vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs.