Menu
Significant-28_Desktop_2000x655
Nieuws

Regie op inburgering 2021: ben jij er klaar voor? Deel 1: Regie op regionale samenwerking en inkoop

Gemeenten krijgen per 1 juli weer de regie op inburgering, maar hoe vul je dat effectief in? Hoe organiseer je een kwalitatief hoogwaardig inburgeringsaanbod en werk je goed samen met andere gemeenten? Welke inkoopstrategie en procedures kun je het beste volgen?

Significant Public is nauw betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van het nieuwe inburgeringsstelsel. Om maatwerk te kunnen leveren aan de diversiteit van inburgeraars is in iedere gemeente een breed taal- en inburgeringsaanbod nodig. Een combinatie met een vorm van participatie is daarbij nastrevenswaardig. Dit vergt nauwe afstemming tussen de gemeente(n) en diverse partijen in de markt en het maatschappelijke veld.

Wij verwachten dat gemeenten bij inkoop van inburgeringsdiensten uiteenlopende doelstellingen hebben zoals: een gedifferentieerd aanbod, flexibiliteit in het contract, langdurige samenwerking met dienstverleners, outputgerichte prestatieprikkels en uniformiteit in de gemeentelijke aanpak.

Ons advies: neem ruim de tijd om het taal- en inburgeringsaanbod te organiseren en doe dit in gesprek met de markt en het maatschappelijke veld. Hier kunnen wij jou uitstekend bij helpen.

Even sparren?

Nu al vragen? Neem dan vooral contact op met onze adviseurs om alvast eens vrijblijvend met ons te sparren. Ook op afstand denken we graag met je mee.

Integrale dienstverlening

Significant Public biedt integrale dienstverlening bij de invoering van deze nieuwe wet. We hebben veel inhoudelijke kennis van inburgering & integratie én ruime expertise op het gebied van gemeentelijke samenwerking, inkoop, sturing, procesmanagement en veranderkunde.