Menu
2
Nieuws

Gezocht! Ervaringen met zorg in het ziekenhuis aan mensen met een (complexe) verstandelijke en/of lichamelijke handicap

In het kader van een verkennend onderzoek dat Significant Public in opdracht van het Ministerie van VWS uitvoert naar de zorg in het ziekenhuis aan mensen met een complexe verstandelijke en/of lichamelijke beperking, zijn wij op zoek naar praktijkvoorbeelden rondom dit thema.

In het verkennend onderzoek willen wij met praktijkvoorbeelden duidelijk maken welke goede voorbeelden en welke knelpunten er zijn bij herhaaldelijke en/of langdurige ziekenhuisopname. In het rapport willen wij ook aanbevelingen doen.

Wij zijn op zoek naar: (Ouders en/of naasten van) mensen met een (complexe) verstandelijke en/of lichamelijke beperking die hier (veelvuldig) mee te maken hebben (gehad) en hun ervaringen met ons willen delen.

Is dat jouw verhaal? Aanmelden kan via eline.reiff@significant.nl tot 1 februari 2020.
Stuur daarvoor jouw naam, telefoonnummer en en korte beschrijving van de situatie naar ons toe.

Alle gegevens en informatie die je met ons deelt, wordt anoniem verwerkt. De resultaten van het onderzoek zijn niet te herleiden tot een individueel persoon.