Menu
Significant-24_Desktop_2000x655
Nieuws

Gespecialiseerde zorg door informele zorgverleners bij cliënten met een pgb

In opdracht van het ministerie van VWS onderzochten wij gespecialiseerde zorg verleend door informele zorgverleners bij cliënten met een pgb in de Wlz en Zvw. Het doel van dit onderzoek was inzicht geven in de aard en de omvang van de problemen die door pgb-budgethouders worden ervaren bij het vinden en/of behouden van informele zorgverleners die vormen van gespecialiseerde zorg verlenen.

Er kunnen verschillende redenen zijn waardoor het vinden en/of behouden van informele zorgverleners die gespecialiseerde zorg bieden lastig is. Belangenvereniging Per Saldo geeft aan dat pgb-budgethouders problemen ervaren bij het vinden en/of behouden van informele zorgverleners. Dit geldt specifiek voor informele zorgverleners die gespecialiseerde zorg verlenen, zoals hulp bij de beademing, het aanleggen van een centrale lijn voor parenterale voeding of gespecialiseerde begeleiding.

Uit het onderzoek blijkt dat een deel van de mensen met een persoonsgebonden budget (Wlz en Zvw) die gespecialiseerde zorg ontvangen moeite heeft met het vinden en behouden van informele zorgverleners. Dit kan verschillende problemen geven, zoals problemen in de continuïteit van zorg of overbelasting van andere betrokken zorgverleners of mantelzorgers. De resultaten van dit onderzoek bieden de minister van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport handvatten om in gesprek te gaan over mogelijke oplossingen.

Meer lezen? Klik hier voor de rapportage.