Menu
Significant 1 Desktop 2000x655
Nieuws

Gemeenten maken zich grote zorgen over invoering abonnementstarief voor de Wmo

Gemeenten zien op allerlei manieren dat het gebruik van de Wmo-voorzieningen in 2019 is toegenomen en geven als belangrijkste verklaring hiervoor de invoering van het abonnementstarief. Dit blijkt uit de eerste rapportage van de Monitor abonnementstarief Wmo.

Onlangs is de eerste rapportage van de Monitor abonnementstarief Wmo verschenen. Deze rapportage presenteert een nulmeting (2017-2018) van de monitor die de komende jaren inzichtelijk moet maken wat de effecten zijn van de invoering van het abonnementstarief - een gemaximeerde eigen bijdrage, ongeacht het inkomen - in de Wmo.

De rapportage bevat naast deze nulmeting de uitkomsten van een kwalitatief onderzoek onder achttien gemeenten waarin naar het eerste halfjaar na de invoering van het abonnementstarief is gekeken. Hieruit blijkt dat gemeenten zich op basis van hun ervaringen in de eerste maanden van 2019 grote zorgen maken over de toename van het gebruik van Wmo-voorzieningen.

Gemeenten zien op allerlei manieren dat het gebruik van de Wmo-voorzieningen in 2019 is toegenomen en geven als belangrijkste verklaring hiervoor de invoering van het abonnementstarief. Vooralsnog hebben de achttien onderzochte gemeenten nog weinig beleidsaanpassingen gedaan in anticipatie op of naar aanleiding van de invoering van het abonnementstarief.

In een volgende tussenrapportage (eerste kwartaal 2020) worden de eerste landelijke cijfers gepresenteerd over het Wmo-gebruik in de eerste helft van 2019. Dan kunnen we zien of de signalen uit het kwalitatieve onderzoek van een stijging van het gebruik ook op landelijk niveau in de cijfers herkenbaar zijn.

Significant Public voert de monitor uit, in opdracht van VWS en de VNG, waarbij landelijke cijfers door het CBS zijn verzameld en geleverd. In een interactief dashboard presenteren we de verschillende cijfers uit de monitor. Vooralsnog betreft dit de nulmeting met cijfers over 2017 en 2018.

Reageren op dit artikel?

Stuur dan je reactie naar:

Maarten Batterink