Menu
Plaatje Wzd 2000x650
Nieuws

Coördinerend Team Wet zorg en dwang

Vanaf januari is de Wet zorg en dwang (Wzd) van kracht. Er worden in het land veel knelpunten ervaren om deze wet goed uitvoering te kunnen geven. Zo zijn er knelpunten op capaciteit van benodigde functionarissen, spelen er vragen over rolinvulling en komen samenwerkingsafspraken bijvoorbeeld moeizaam tot stand. Loop je aan tegen dit soort knelpunten bij het organiseren van de infrastructuur van de Wzd? Dan kun je het coördinerend team inschakelen.

De ondersteuning wordt aangeboden door het ministerie van VWS, waardoor er geen kosten zijn verbonden aan de inzet van experts. Met veel plezier leveren we een bijdrage om dit coördinerend team in te richten. Het coördinerend team ondersteunt bij het vinden van oplossingen en verbindt aanbieders en regio’s met praktijkvragen over de Wzd aan experts. Dit doen we in de intramurale en ambulante sector. Het coördinerend team biedt een pool aan van experts op medisch, juridisch en organisatorisch gebied. Op de website https://www.coordinerendwzd.nl/ vind je informatie over het coördinerend team, de pool van experts, het type knelpunten waar het coördinerend team je bij kan helpen en hoe wij te werk gaan.

Reageren op dit artikel?

Stuur dan je reactie naar:

Lieke van de Camp