Menu
Significant 60 Desktop 2000x655
Nieuws

Regie op inburgering 2021: ben jij er klaar voor? Deel 3: Brede intake en PIP

Benieuwd naar hoe de pilotgemeenten voor de Brede intake en PIP hun proces hebben ingericht en wat de overeenkomsten en verschillen zijn in hun plan van aanpak? Wij evalueren de pilot en in ons tussenrapport lichten wij het tipje van de sluier op van de verschillende elementen die in het brede intakeproces ingezet kunnen worden.

Dit tussenrapport biedt mooie aanknopingspunten voor het vervolg van het onderzoek waarin we gaan focussen op de uitvoeringspraktijk en ervaringen. Dit doen wij aan de hand van klantreissessies, het bijwonen van (intake)gesprekken en het voeren van individuele gesprekken én een groepsgesprek met statushouders. Het is op dit moment te vroeg om al te rapporteren over resultaten van de pilot, deze volgen in de eindrapportage.