Menu
Significant-54_Desktop_2000x655
18 april 2019 | 12.00 - 17.00 | Diverse locaties in Nederland

Merkbaar Beter Thuis

calendar Add to calendar

Burgers ervaren nog steeds knelpunten bij de toegang tot zorg en ondersteuning. Het ministerie van VWS en gemeenten willen daarom de mogelijkheden verkennen om de uitvoeringspraktijk te verbeteren. Ze proberen met betreffende partijen samen de eerste stappen in die richting te zetten.

Het gaat hierbij om de knelpunten die burgers die thuis wonen ondervinden bij het gebruik van zorg en ondersteuning. Ongeacht de wet waaruit dit wordt verstrekt (Wmo, Zvw, Wlz en de Jeugdwet).

Significant Public organiseert in opdracht van het ministerie van VWS de bijeenkomsten Merkbaar Beter Thuis. Tussen begin april en eind september 2019 organiseren we in opdracht van VWS 14 regiobijeenkomsten om in een gezamenlijke zoektocht naar oplossingsrichtingen aan de slag te gaan. Hierbij staat het perspectief van de cliƫnt steeds centraal. De laatste bijeenkomst is gepland in Maastricht.

Wil je meer weten? Ga dan naar de site van Merkbaarbeterthuis.nl