Menu
Significant-2_Desktop_2000x655
Sturing & Bekostiging

Ondersteuning bij sturing en bekostiging

Wij ondersteunen organisaties op diverse domeinen met het beantwoorden van vraagstukken op het gebied van sturing op kwaliteit, toegankelijkheid en geld.

Kwaliteit en doelmatigheid zijn belangrijke thema’s in het publieke domein. Op veel terreinen is er sprake van schaarse middelen en vragen overheden zich af of de publieke middelen wel goed worden besteed.

Bij Significant Public helpen we organisaties uit uiteenlopende domeinen om vraagstukken op het gebied van sturing op kwaliteit, toegankelijkheid en geld te beantwoorden. Daarbij spelen allerlei thema’s een rol; zoals kwaliteit en effectiviteit, begroting en business cases, bekostiging en tariefstelling. Maar je kunt ook denken aan thema’s als opdrachtgeverschap, informatievoorziening, doelen en kpi’s en het hierop inrichten van je organisatie.

We zijn er voor zowel rijksoverheden, uitvoeringsorganisaties, gemeenten als aanbieders met vraagstukken op dit terrein.


Meer weten over dit onderwerp?

Neem dan contact op met:

Coby Peeters