Menu
Significant-40_Mobile_1024x768
Rechtsbijstand

Een duurzaam en toegankelijk stelsel voor gefinancierde rechtsbijstand

Wij leven in een rechtstaat en de gelijke toegang tot het recht is een kernwaarde die wij koesteren. Alle mensen in ons land hebben recht op informatie, advies, begeleiding bij onderhandeling, rechtsbijstand en de uitspraak van een neutrale rechterlijke instantie. Dit is geborgd in het stelsel voor gefinancierde rechtsbijstand.Het huidige stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand staat onder druk en is niet toekomstbestendig. Hierdoor is de toegang tot het recht op termijn niet langer gewaarborgd is. Enerzijds nemen de uitgaven binnen het stelsel toe terwijl anderzijds de problemen van rechtzoekenden niet aantoonbaar beter of vaker worden opgelost. Op 9 november 2018 heeft de toenmalige minister voor rechtsbescherming de contouren voor een stelselherziening geschetst, met als doel de inwerkingtreding van het nieuwe stelsel op 31 december 2024. Op 9 november 2018 heeft de toenmalige minister voor rechtsbescherming de contouren voor een stelselherziening geschetst, met als doel de inwerkingtreding van het nieuwe stelsel op 31 december 2024.

In de afgelopen jaren zijn wij bij verschillende onderdelen van de aanpak van de stelselherziening betrokken geweest. Wij zijn meer en meer vertrouwd geraakt met de betrokken partijen en beoogde en gewenste veranderingen, maar ook met de zorgen die spelen als het gaat om de rechtstoegang en de effecten van de beoogde wijzigingen in het stelsel. Ondanks de obstakels die de stelselherziening met zich meebrengt, zien we bij alle opdrachten die wij hebben gedaan en nog doen, dat de inzet van alle partijen nodig is om verder te komen en de ingezette verandering tot een succes te maken. De organisaties brengen zo hun inhoudelijke kennis en ervaring in. Dit doen zij nooit zonder het belang van de rechtzoekende uit het oog te verliezen. Wij ondersteunen vanuit onze vaardigheden en ervaring met onder andere procesbegeleiding, impactanalyses, monitoring en evaluatie.

Lees hier meer over wat wij hebben gedaan op het gebied van de gefinancierde rechtsbijstand:

      Meer weten over dit onderwerp?

      Neem dan contact op met:

      Michiel Blom