Menu
Significant-28_Desktop_2000x655
Inburgering & Integratie

Regie op inburgering: hoe loopt het?

De implementatie van het nieuwe inburgeringsstelsel is in volle gang en dat vraagt veel van gemeentes, taalaanbieders en inburgeraars. Significant Public kan ondersteunen bij het uitvoeren, monitoren, evalueren en bijstellen van het inburgeringsbeleid.

Significant Public let daarbij op een goede inbedding van andere taken en verantwoordelijkheden in het gemeentelijk sociaal domein, zoals bijvoorbeeld de verbinding met de Participatiewet.

Wij kennen de inrichtings- en uitvoeringsvraagstukken die bij verschillende ketenpartners en betrokkenen leven als het gaat om de uitvoering van nieuwe taken. Daarin staat het uiteindelijke doel centraal, namelijk dat inburgeraars zo snel en goed mogelijk meedoen aan de samenleving.

De expertise ligt op lokaal, regionaal als landelijk niveau. Zo monitoren wij nu in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid meerjarig de inburgeringsmarkt op landelijk niveau: is er een goede match tussen de vraag van inburgeraars en het aanbod van scholen? Draagt de markt bij aan de realisatie van de doelen uit de wet?

We kunnen ook onderzoeken of een bepaalde aanpak van het lokale inburgeringsbeleid in de praktijk zijn vruchten afwerpt, door middel van actieonderzoek en klantreizen. Voor de gemeente Amsterdam hebben wij bijvoorbeeld de lokale aanpak ‘vroege start’ geëvalueerd.

Daarnaast kunnen we ondersteunen bij het stroomlijnen van informatie uitwisseling en samenwerkingsprocessen, zoals adviseren hoe de aanpak voor inburgering mogelijk nog efficiënter kan worden ingericht.

Afhankelijk van de vraag kunnen wij een team samenstellen met de benodigde expertise, ook op het vlak van procesmanagement, veranderkunde en sturing. Zo kunnen we ondersteuning bieden bij het implementeren van nieuwe werkprocessen en bij het in kaart brengen van het aanbod voor inburgeraars, zowel voor asielstatushouders als gezinsmigranten.

Behoefte aan meer informatie, is er een vraag of iets anders om te bespreken? Neem dan gerust contact met ons op via Merel Huisman.

Meer weten over dit onderwerp?

Neem dan contact op met:

Merel Huisman