Menu
Significant-28_Desktop_2000x655
Inburgering & Integratie

Regie op inburgering 2021: Ben jij er klaar voor?

Wij zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van het nieuwe inburgeringsstelsel. Wij helpen gemeenten onder andere hoe zij hun strategische- en beleidsdoelstellingen kunnen realiseren, hoe de inburgeringsdienstverlening georganiseerd kan worden en welke rol inkoop daarbij heeft.

Het nieuwe inburgeringsstelsel moet per 1 juli 2021 een feit zijn. Dat vraagt veel van gemeentes. Significant Public biedt integrale dienstverlening bij de invoering van de nieuwe wet inburgering in gemeenten en regio's.

Zo kunnen we gemeenten ondersteunen en adviseren bij de inhoudelijke invulling van het lokale inburgeringsbeleid en bij de inbedding van de nieuwe Wet inburgering in de andere taken en verantwoordelijkheden in het Sociaal Domein, zoals de verbinding met de Participatiewet. Ook kunnen we je helpen bij het inventariseren en uitwerken van de bijkomende inkoopvraagstukken, zoals bij het kiezen van taalaanbieders. Afhankelijk van de vraag kunnen wij een team samenstellen met de benodigde expertise, ook op het vlak van procesmanagement, veranderkunde en sturing.

We merken in de praktijk dat het een groot voordeel is dat we zowel het huidige als het nieuwe inburgeringsstelsel goed kennen. Zowel door de uitvoering van de wetsevaluatie (WI2013) als door de evaluatie van lopende pilots ter voorbereiding op 2021; zoals de pilot Brede intake en PIP voor SZW en pilotevaluaties in Amsterdam en Utrecht ten behoeve van de doorlopende lijn en de effectieve inzet van duale trajecten. Ook kennen wij de inrichtingsvraagstukken die spelen bij gemeenten als het gaat om het inbedden van nieuwe taken met name door onze nauwe betrokkenheid bij de decentralisatie van jeugd en Wmo.

Meer weten over dit onderwerp?

Neem dan contact op met:

Linda Bakker