Menu
Onze diensten

Wat kunnen we voor jou betekenen?

Domeinen

Jeugd

De afgelopen jaren zijn veel veranderingen doorgevoerd zoals een nieuw jeugdstelsel en passend onderwijs. De doelen zijn helder, maar hoe bereik je ze?

Lees meer

GGZ

Veel maatschappelijke vraagstukken hebben een relatie met onze mentale weerbaarheid en mentale gezondheid. Tegelijkertijd lijkt normalisering in de maatschappij de standaard. Hoe ga je om met dit dilemma?

Lees meer

Ouderen

Vergrijzing speelt een belangrijke rol in onze maatschappij. De ouderen van nu zijn anders dan de ouderen van toen. Zo ontstaan er vragen over wonen, eenzaamheid en zorg thuis en in de buurt.

Lees meer

Mensen met een beperking

Een inclusieve samenleving vraagt dat mensen met een beperking gewoon meedoen in onze maatschappij. Vaak gaat dat goed, maar het kan nog beter. Laten we samen kijken hoe.

Lees meer

Zorg & Veiligheid

Een veilige samenleving vraagt ook om de juist zorg om veiligheidsproblemen en criminaliteit te voorkomen. Nauwe samenwerking tussen organisaties in de keten is daarbij een vereiste. Maar dat vraagt wel wat.

Lees meer

Justitie & Veiligheid

Recht en rechtvaardigheid zijn sleutelbegrippen in onze samenleving. De stelsels op dit terrein blijven zich vernieuwen. Wij helpen organisaties om daarop effectief in te spelen.

Lees meer

Inburgering & Integratie

Veel migranten in onze samenleving vinden hun weg. Toch is er af en toe een duwtje nodig om integratie te versnellen en participatie te bevorderen.

Lees meer

Maatschappelijke ondersteuning

De participatiemaatschappij is nog niet af. Hoe kunnen we dit stelsel beter laten functioneren?

Lees meer

Competenties

Sturing & Bekostiging

Wij ondersteunen organisaties op diverse domeinen met het beantwoorden van vraagstukken op het gebied van sturing op kwaliteit, toegankelijkheid en geld.

Lees meer

Veranderkunde

Wij begeleiden veranderingen in het publieke domein op allerlei niveaus. Hoe kunnen we jouw organisatie verder helpen?

Lees meer

Actieonderzoek

We helpen organisaties met actieonderzoek waarbij we vanuit de cliƫnt en professionals werken aan een betere samenleving.

Lees meer

Procesmanagement

Er is altijd winst te behalen uit het optimaliseren van procesmanagement. We hebben daar tal van methoden voor. Een effectieve uitvoering en klantgerichte benadering is de sleutel tot succes bij organisaties.

Lees meer

Beleidsonderzoek & Impactanalyse

We voeren al geruime tijd kwalitatief en kwantitatief onderzoek uit in het publieke domein. We scheiden daarbij altijd feiten van meningen, maar verliezen percepties niet uit het oog.

Lees meer