Menu
Significant 62 Content blok 640x570
Cases

Stimuleert vrijwilligerswerk de integratie van statushouders?

Vrijwilligerswerk doen tijdens je verblijf in een asielzoekerscentrum (hierna: AZC). Vergemakkelijkt dat de integratie van statushouders in onze samenleving? Het ministerie van SZW wilde hierop graag een antwoord.

Asielzoekers en statushouders die positieve ervaringen hebben met het doen van vrijwilligerswerk zien en ervaren daar de effecten van. Ze geven aan dat het helpt om de taal te leren en om mensen te leren kennen: “Ik geloof dat contact met mensen die Nederlands spreken mij helpt. Als je de woorden hoort kun je het onthouden. Als je het verkeerd uitspreekt dan word je gecorrigeerd. Het is beter voor mij dan naar school gaan.”

Om de wachttijd in het AZC beter te benutten zijn daarom diverse beleidsactiviteiten ingezet om vrijwilligerswerk door statushouders en asielzoekers in deze periode te stimuleren.

Uit ons onderzoek bleek dat het doen van vrijwilligerswerk niet vanzelfsprekend is voor asielzoekers. Dit komt doordat de doelgroep er vaak simpelweg niet mee bekend is. Alleen al daarom is heldere informatievoorziening van groot belang.

Wij ontdekten ook dat de inzet van rolmodellen uit de eigen groep als ambassadeurs van vrijwilligerswerk een belangrijke succesfactor is. Daarnaast is het belangrijk dat het vrijwilligerswerk laagdrempelig is en past bij de wensen en ambities van de asielzoeker of statushouder. Dit vergroot de kans op positieve ervaringen.

"Ik geloof dat contact met mensen die Nederlands spreken mij helpt." AZC-bewoner