Menu
Significant 62 Desktop 2000x655
Cases

Verbinden en verbeteren van detentie en zorg

In de gevangenis ervaart de gevangene structuur. Maar eenmaal op vrije voeten moet hij het zelf weer uitzoeken. Dingen die er voor detentie waren, zoals een identiteitsbewijs, huis en zorg, zijn er vaak niet meer. Dat gaat vaak mis. Het concept Penitentiaire Inrichting Beschermd Wonen (PI-BW) moet die terugval voorkomen.

Hoe zorg je effectiever voor gevangenen, tijdens en vooral ná hun detentieperiode? Significant Public ontwikkelde in Amsterdam hiervoor een nieuw concept.

Het Amsterdamse Actiecentrum Veiligheid en Zorg merkte dat een grote groep mensen, die in de gevangenis gebruikmaakt van zorg, na afloop van hun detentie in een gat valt. Het gevolg is dat ze opnieuw in de fout gaan en weer in de gevangenis belanden. Hoe zorg je dat deze groep ook na het uitzitten van de straf structuur houdt in het leven en zorg door blijft lopen? Significant Public ging samen met het Actiecentrum met deze vraag aan de slag.

Het resultaat is een concept waarin zorg en straf bij elkaar komen.Gevangenen met een zorgvraag die in aanmerking komen voor detentie in de PI-BW (beschermd wonen), kunnen er voor kiezen hun gevangenschap door te brengen in deze nieuwe detentievoorziening. Hier werken ze onder begeleiding toe naar een leven ná detentie met als doel de kans op recidive te verminderen.

Het project is onderdeel van het programma 'Koers en kansen', waarmee het ministerie van Justitie en Veiligheid nieuwe vormen van sanctie-uitvoering onderzoekt.