Menu
Significant-10_Desktop_2000x655
Cases

Poliklinische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

In opdracht van het ministerie van VWS deden wij in nauwe samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG), de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) een inventarisatie naar poliklinieken voor mensen met een verstandelijke beperking, ook wel AVG-poliklinieken genoemd naar de arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG) die hierop werkzaam is. Deze poliklinieken dragen bij aan de ontwikkeling van extramuralisering waarbij patiƫnten met een verstandelijke beperking (langer) thuis wonen en in kleinschalige woonvormen wonen.

De inventarisatie heeft als doel inzicht te geven in de uitvoeringspraktijk van de AVG-poliklinieken en hiermee meer bekendheid te geven aan deze poliklinische zorg. Dit is van belang met het oog op de overgang van geneeskundige zorg voor specifieke doelgroepen (GZSP) naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). De AVG mag vanaf 1 januari 2020 de door hen op grond van de Zvw geleverde zorg zelfstandig declareren. De inventarisatie draagt indirect bij aan de inkoop van de artsenfunctie in de eerste lijn voor mensen met een verstandelijke beperking die thuis wonen of met een Wlz-indicatie zonder behandeling in een instelling of andere woonvorm verblijven. Daarbij kan deze inventarisatie een aanzet geven voor de doorontwikkeling van de inhoud en organisatie van de AVG-polikliniek.

Klik hier om het rapport te lezen.