Menu
5
Cases

Ontwikkeling aantal adviezen en meldingen Veilig Thuis

Nog te veel gevallen van kindermishandeling en huiselijk geweld werden gemist. Daarom ging in 2019 de verbeterde meldcode voor professionals in. Deze helpt professionals een afweging te maken wanneer zij een melding moeten doen bij Veilig Thuis. Significant Public deed in opdracht van het ministerie van VWS en de VNG onderzoek naar de ontwikkeling van het aantal adviesvragen en meldingen dat bij Veilig Thuis wordt gedaan.

Veilig Thuis geeft advies en ondersteuning voor professionals en burgers en is het meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Als professional ben je vanaf 1 januari 2019 verplicht melding te doen van huiselijk geweld of kindermishandeling. Dit staat beschreven in de verbeterde meldcode. Deze meldcode helpt de professional een goede afweging te maken. Daarnaast is vanaf 1 januari de radarfunctie bij Veilig Thuis belegd. Deze heeft onder andere tot doel om alle signalen van onveiligheid in beeld te brengen en met elkaar te verbinden. Uit de regio’s kwamen signalen dat de uitgaven voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling gestegen zijn door een sterke stijging in het aantal adviezen en meldingen bij Veilig Thuis. Gemeenten uiten hier hun zorgen over.

Significant Public heeft een analyse uitgevoerd op de ontwikkeling van het aantal meldingen en adviezen bij Veilig Thuis. Daaruit bleek dat zowel het aantal adviezen als het aantal meldingen is toegenomen in de periode 2017 – 2019. In 2019 is deze stijging (ten opzichte van 2018) het sterkst en wordt met name veroorzaakt doordat professionals uit onder andere de zorg en het onderwijs vaker advies vragen en melden bij Veilig Thuis. Door middel van sessies met verschillende betrokken professionals door het hele land hebben we duiding gegeven aan deze bevindingen. Professionals noemen de verbeterde meldcode unaniem als de belangrijkste verklaring voor de ontwikkelingen. Er zijn ook andere mogelijke verklaringen, zoals een verbeterde samenwerking met andere ketenpartijen en de toegenomen bekendheid van Veilig Thuis.

Benieuwd naar het volledige onderzoek en de beleidsreactie? Je leest het hier.

Reageren op deze case?

Stuur dan je reactie naar:

Maarten Batterink