Menu
Significant-42_Mobile_1024x768
Cases

Onderzoek naar ontwikkelagenda Veiligheid Voorop!

Ken je de ontwikkelagenda Veiligheid Voorop? Deze agenda is opgesteld door een aantal organisaties uit de strafrechtketen en Veilig Thuis organisaties. In de agenda zijn diverse verbeteractiviteiten benoemd die een bijdrage moeten leveren aan de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Significant Public onderzoekt wat het voor de betrokken organisaties betekent om in samenhang en op ketenniveau uitvoering te geven aan de ontwikkelagenda.

Veiligheid Voorop is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Justitie en Veiligheid, het Openbaar Ministerie, de Politie, de drie reclasseringsorganisaties, de Raad voor de Kinderbescherming en Veilig Thuis.

De ontwikkelagenda Veiligheid Voorop!

De gezamenlijke ontwikkelagenda bevat allerlei verbeteractiviteiten die gericht zijn op het vergroten van veiligheid in gezinnen, het voorkomen van recidive en het vinden van passende gezinsinterventies vanuit het perspectief van zorg en straf.

De verbeteractiviteiten uit de ontwikkelagenda worden uitgewerkt conform de methodiek van de lerende organisatie: “door te luisteren naar de praktijk komen knelpunten en kansen in beeld. Vanuit (multidisciplinair) teamdenken (van lokaal tot landelijk) worden gaandeweg, in samenhang en verbinding concrete stappen vooruit geformuleerd, uitgevoerd en geborgd door de organisaties en de medewerkers”.​

Hoe pakken we zo’n onderzoek nu aan?

In opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid onderzoeken we bij Significant Public wat het voor de betrokken organisaties betekent om de benoemde verbeteractiviteiten structureel te implementeren. We bekijken dit zowel op ketenniveau als individueel, dus per organisatie. Een belangrijk uitgangspunt voor onze aanpak is dat wij aansluiten bij de methodiek van de lerende organisatie. Dat betekent onder andere dat wij nauw samenwerken met direct betrokkenen bij het onderzoek en continu samen met hen de vervolg stappen in het onderzoek vormgeven. Op deze manier zorgen we ervoor dat het onderzoek aansluit bij de behoeften van de betrokkenen en leidt tot een gedegen advies voorzien van een helder handelingsperspectief ten aanzien van de implementatie van de ontwikkelagenda.

We verwachten het onderzoek later dit jaar te kunnen afronden. Maar wil je nu al graag weten hoe wij deze analyse naar de impact van de ontwikkelagenda uitvoeren? Neem dan contact met ons op.

Reageren op deze case?

Stuur dan je reactie naar:

Paula van Haaren