Menu
Significant-32_Desktop_2000x655
Cases

Niet voor, maar met de klant

De behoeften en leefwereld van je klanten kennen en daar goed op inspelen is niet vanzelfsprekend. De paarse krokodil is inmiddels een begrip. Om organisaties in staat te stellen zich te verplaatsen in de klant en vanuit dat perspectief naar de eigen producten, diensten en processen te kijken, maakt Significant gebruik van de klantreismethodiek. Lees hier wat de methodiek bij waterbedrijf Pidpa heeft opgeleverd.

Hoe zorg je ervoor dat de dienstverlening optimaal aansluit bij de behoeften en leefwereld van de klant? Significant Public ging in opdracht van Milkymap bij drinkwaterleverancier Pidpa in België aan de slag met de Milkymap klantreismethodiek om het verhuisproces te verbeteren, efficiënter in te richten en bovenal meer klantgedreven te maken.

Organisaties leveren vanuit hun missie en visie producten en diensten aan klanten. Zonder goede kennis van hun klanten en hun (veranderende) klantvraag is het lastig om de klant(en) continu tevreden te stellen. Een goed klantbegrip is niet vanzelfsprekend. De klant raakt soms onbedoeld verder op de achtergrond, door bijvoorbeeld een eenzijdige focus op afgesproken processen en uniformering. Klantreizen is bij uitstek een methode om als organisatie in de schoenen van de klant te stappen en vanuit dit klantperspectief naar de eigen producten, diensten en processen te kijken.

Met een multidisciplinair klantreisteam én met 11 klanten zijn we bij Pidpa aan de slag gegaan het verhuisproces te verbeteren. Met het klantreistraject is een goede basis gelegd om de gevonden verbeterideeën bij de juiste eigenaar te beleggen en uit te gaan voeren. Een bijkomend effect? Betrokken medewerkers die zich bewust zijn van de behoeften van de klant en weten hoe ze het verschil kunnen maken.

Reageren op deze case?

Stuur dan je reactie naar:

Maaike Jongerius