Menu
Cases

Naar integrale zorg en ondersteuning in de Wmo

Versnippering in de zorg leidt vaak tot veel hulpverleners bij één cliënt. Dat is verre van doelmatig. Hoe organiseer je meer samenhang in de nieuwe Wmo die ervoor zorgt dat je ook meer integraal kunt werken? Significant Public ondersteunde de gemeente Almere bij de herinrichting van de Wmo naar arrangementen.

Samen met de verschillende zorgaanbieders binnen de gemeente hebben wij gekeken welke aanpassingen er mogelijk zijn om meer integraal werken mogelijk te maken. Zo zorgt de gemeente Almere er nu voor dat bij het keukentafelgesprek verschillende hulpvragen worden gebundeld en in één plan komen te staan. De bekostigingssystematiek sluit hier ook nauw op aan en geeft professionals de ruimte om te doen wat nodig is voor cliënten.

Naast het zoeken naar en doorvoeren van dergelijke aanpassingen in het systeem hebben wij ook de medewerkers van de gemeente getraind in deze nieuwe werkwijze.