Menu
Significant 51 Desktop 2000x655
Cases

Een passende formatie voor het Jeugd- en Gezinsteam

Tekorten op jeugdzorg en de transformatieopgave vormen voor veel gemeenten een grote uitdaging. Lokale wijkteams vervullen hierbij een spilfunctie, maar kampen tegelijkertijd vaak met een fikse werkdruk en caseload. Zo ook bij de gemeente Lelystad. Significant Public werd ingeschakeld om deze impasse te doorbreken.

De gemeente Lelystad staat voor een grote transformatieopgave met een aanzienlijke bezuinigingsopdracht. Hierin speelt het JGT een belangrijke rol. Vanzelfsprekend vragen deze transformatie-opdrachten om extra capaciteit van het JGT. En het JGT stáát al behoorlijk onder druk. Significant Public zocht uit wat een passende formatie is voor het JGT om haar taken kwalitatief goed uit te voeren én om de transformatie-opdrachten tot een goed einde te brengen.

“Een uitvoerige capaciteitsberekening biedt houvast en geeft richtlijnen in het gesprek over een passende formatie. “

Samen met de gezinshulpverleners van het JGT hebben we via interactieve sessies in kaart gebracht hoeveel tijd gezinshulpverleners nu aan hun taken besteden en hoeveel tijd ze eigenlijk nodig hebben om deze taken kwalitatief goed uit te kunnen voeren. Met de gemeente Lelystad en de directie van het JGT hebben we gekeken wat precies de opdracht en het takenpakket van het JGT is en welke keuzes hierin te maken zijn.

Het resultaat? Een gefundeerde onderbouwing over wat de benodigde formatie voor het JGT is om alle taken kwalitatief goed uit te kunnen voeren. Ook boden we inzicht in wat de impact is van mogelijke keuzes is op de capaciteit van het JGT en op de rest van de keten. En misschien nog wel belangrijker: er kwam een goed gesprek op gang tussen de gemeente Lelystad en het JGT over de opdracht en positionering van het JGT.

Reageren op deze case?

Stuur dan je reactie naar:

Frederik Pluut