Menu
Significant-37_Desktop_2000x655
Cases

Helderheid voor Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Het is geen sinecure om tot een juiste opdracht voor je stakeholders te komen in een veranderende en politiek-bestuurlijke omgeving. Toch zijn we samen met de afdeling Bestuur, Directie en Strategie (BDS) van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) deze uitdaging aangegaan.

Er deden zich nogal wat veranderingen voor in de omgeving en het personeelsbestand van het Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier (HHNK). Dit riep de nodige vragen op bij de afdeling BDS. Signifcant Public is ingeschakeld om te komen tot een heldere opdracht en rol- en taakverdeling voor deze afdeling.

Klimaatverandering, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen en de invoering van de nieuwe Omgevingswet. Dit beïnvloedt natuurlijk de positie en het beleid van het hoogheemraadschap. Tegelijkertijd leiden personele wisselingen binnen de afdeling BDS zelf tot verschuivingen in takenpakketten. Dit alles leidt tot de vraag "waar de afdeling BDS nu eigenlijk van is". En is onderlinge rol- en taakverdeling eigenlijk nog wel duidelijk en passend bij de opgave waar de afdeling BDS vandaag de dag voor staat?

Zolang je hierop geen antwoorden hebt, hoe kun je dan komen tot een heldere opdracht en rol- en taakverdeling? Significant Public doorliep daarom een uitvoerig ontwikkeltraject met de afdeling BDS.

In co-creatie met de medewerkers van de afdeling BDS en in samenspraak met directie, bestuur en andere afdelingen zijn we aan de slag gegaan. Zo zijn we met elkaar tot een nieuwe taakopdracht en verdeling van rollen en taken voor de afdeling gekomen. Er is gedurende het gehele traject veel aandacht besteed aan de verschillende thema’s die raken aan samenwerking en verbinding tussen de verschillende functies binnen de afdeling.

De uitkomst? Een stevige afdeling BDS die zich binnen HHNK verder ontwikkelt als belangrijke schakel in het functioneren van bestuur, directie en de gehele organisatie.

Reageren op deze case?

Stuur dan je reactie naar:

Frederik Pluut