Menu
Significant-10_Desktop_2000x655
Cases

Invoering triagewijzer voor acute ggz

Per 1 januari 2020 moeten alle ggz-crisisdiensten met de Triagewijzer ggz werken voor de acute ggz. Een flinke opgave. In opdracht van GGZ Nederland begeleidde een team van vier adviseurs van Significant Public de deelnemende crisisdiensten.

GGZ Nederland heeft besloten dat alle ggz-crisisdiensten voor acute ggz met de Triagewijzer moeten werken. Dit besluit komt voort uit de generieke module Acute Psychiatrie. De Triagewijzer helpt om de ernst van een crisissituatie in beeld te brengen. Zo kunnen ggz-crisisdiensten op eenduidige wijze bij iedere casus bepalen welke urgentiegraad relevant is, welke interventie ingezet moet worden en binnen welke tijd. Daarbij is effectieve samenwerking tussen huisartsen, ziekenhuis, ambulancepersoneel, politie én de ggz cruciaal.

Werken met de Triagewijzer vergt een veranderopgave op de werkvloer van de ggz-crisisdiensten. Onze ondersteuning was vooral gericht op houding en gedrag. Want verandering draait om drie elementen: weten, kunnen en willen.

Op basis van gesprekken met de projectleider en vervolgens het team boden wij iedere ggz-crisisdienst ondersteuning op maat. Afhankelijk van de situatie zetten wij bijvoorbeeld meer in op kennis van het instrument, gedragsverandering of advies over samenwerking in de keten. Per onderdeel keken we daarbij naar de juiste aanpak.