Menu
Significant-25_Desktop_2000x655
Cases

Integratie van beleid en uitvoering gemeente Almere

Een effectieve verbinding tussen beleid en uitvoering is voor veel gemeenten een grote uitdaging. Hoe dit op een slimme wijze te organiseren zowel qua structuur als cultuur is geen sinecure. Een ontwikkeltraject in co-creatie met zowel beleidsmedewerkers als uitvoerende medewerkers is hiervoor een passende aanpak gebleken.

Hoe zorg je als gemeente voor een effectieve verbinding tussen beleid en de uitvoering in het sociaal domein? Significant Public hielp de gemeente Almere bij de voorbereiding van de samenvoeging van twee afdelingen.

In de gemeente Almere is voor het sociaal domein besloten om beleid en uitvoering in één afdeling te organiseren. Om goed invulling te geven aan dit besluit is inzicht nodig in waar en hoe de verschillende beleids- en uitvoeringstaken zijn belegd. Naast dit inzicht zijn concrete adviezen gewenst over hoe dit te slim te organiseren zowel qua structuur als cultuur. Significant Public heeft hiervoor met de verschillende afdelingen en teams een intensief verandertraject doorlopen.

In co-creatie met de beleidsmedewerkers van alle beleidsteams is per beleidsteam aan de hand van een aantal taakgebieden in kaart gebracht welke taken het beleidsteam uitvoert met welke inzet binnen welke beleidsonderwerpen. Het resultaat? Een concrete inventarisatie van de strategische, tactische en operationele taken van elk beleidsteam. Een duidelijk overzicht van de betrokkenheid van en samenhang tussen de beleidsteams op alle beleidsonderwerpen. En een analyse van de manier van werken en organiseren van de beleidsteams. Hiermee is de basis gelegd om beleid en uitvoering binnen het sociaal domein te optimaliseren.

Reageren op deze case?

Stuur dan je reactie naar:

Frederik Pluut