Menu
Significant-22_Desktop_2000x655
Cases

Grip op uitgaven aan jeugdzorg door middel van een versnelling van de transformatie

Uitgaven aan jeugdzorg die jaarlijks toenemen en reserves die inmiddels op zijn. Veel gemeenten hebben hiermee te maken. Als de druk groot wordt, zoeken wethouders en directeuren, hoewel soms met tegenzin, de oplossing in daadkrachtig ingrijpen via de inkoop, bekostiging of wijziging van organisatie- en samenwerkingsstructuren. Maar vaak gaan deze ‘hardere’ knoppen in tegen gewenste inhoudelijke ontwikkelingen. Ze maken de resultaten van investeringen in transformatie van de afgelopen jaren ongedaan. Hoe krijg je als gemeente meer grip op de uitgaven op een manier die ook inhoudelijk gewenst is?

Wij helpen gemeenten met het vergroten van de grip op uitgaven. Onze insteek is hierbij om de transformatie juist te versnellen en niet af te remmen door samenhang uit het oog te verliezen. Wilt u weten op welke manier(en) wij dat doen?

Graag gaat Significant Public hierover met u in gesprek aan de hand van onderstaande cycli van richten, inrichten en verrichten. In de ontwikkeling van grip moeten deze meer met elkaar in verband gebracht worden en zijn in er in cyclus aangrijpingspunten voor het vergroten van grip.

Reageren op deze case?

Stuur dan je reactie naar:

Coby Peeters