Menu
Significant-22_Desktop_2000x655
Cases

Onderzoek naar zorg voor kwetsbare ouderen

In opdracht van het ministerie van VWS voert Significant Public een evaluatieonderzoek uit naar de ervaringen met en effecten van domeinoverstijgend werken. Een manier van werken waarbij de zorg voor kwetsbare ouderen integraal en thuis wordt georganiseerd ongeacht uit welk domein de zorg wordt betaald.

Verschillende zorgaanbieders, gemeenten en zorgverzekeraars zijn een experiment gestart om kwetsbare ouderen zo lang mogelijk het leven te laten leiden dat ze willen leiden. De noodzakelijke zorg en ondersteuning organiseren zij daarbij om de cliënt heen. Dit doen zij zónder dat de cliënt er last van heeft dat er verschillende zorgstelsels achter zitten. Significant Public evalueert dit experiment in de gemeenten Dongen, Ede en Hogeveen. Dit gebeurt in opdracht van VWS om zicht te krijgen op de effecten van deze werkwijze voor de cliënt, gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders.

Een belangrijk kenmerk van ieder experiment is dat per cliënt een vast aanspreekpunt in de vorm van leefcoach (ook wel arrangeur genoemd) wordt ingezet. Samen met de cliënt kijkt deze leefcoach naar de gewenste leefsituatie en legt de afspraken voor de benodigde zorg en ondersteuning vast in een zorgplan. De leefcoach heeft een brede blik op informele en formele ondersteuning en zorg en kiest samen met de cliënt de meest doelmatige oplossing. Hij kan over alle domeinen heen acteren. Dit betekent dat de leefcoach dus ook kan indiceren voor ondersteuning vanuit de Wmo.

Reageren op deze case?

Stuur dan je reactie naar:

Lieke van de Camp