Menu
Significant 53 Desktop 2000x655
Cases

Effectiviteit van wijkteams nader beschouwd

Sociale wijkteams waren populair in de jaren na de decentralisatie. Veel gemeenten zagen en zien nog steeds de potentie in (integrale) teams die de toegang tot het sociaal domein laagdrempeliger kunnen maken (outreachend) en bovendien zelf lichte vormen van hulp kunnen leveren. Op die manier kunnen wijkteams zorgen voor een efficiënter en effectiever sociaal domein. Het overgrote merendeel van de gemeenten werkt al sinds 2015 met sociale wijkteams. Een sluitend antwoord op de vraag of sociale wijkteams ook daadwerkelijk zorgen voor een efficiënter en effectiever sociaal domein, is er nog niet.

Er zijn veel verschillende soorten sociale wijkteams en bovendien heeft elke gemeente te maken met specifieke factoren. Wij geloven dan ook niet in een sluitend antwoord op bovenstaande vraag. Studies van LPBL en Movisie wijzen uit dat sociale wijkteams meerwaarde op kunnen leveren, evengoed als dat de kosten hoger kunnen uitpakken dan de baten. Dit hangt dus in hoge mate af van die specifieke factoren. Toch is het opvallend dat, hoewel 83% van de gemeenten in 2019 werkt met sociale wijkteams, er nog weinig onderzoeken binnen gemeenten zijn uitgevoerd naar effectiviteit of maatschappelijke kosten en baten. Meer resultaten van de quick scan kunt u hier lezen.

Door meer onderzoek te doen naar de effectiviteit van sociale wijkteams, met oog voor lokale factoren, wordt inzicht gecreëerd in knelpunten, risico’s, kansen en oplossingen om effectiviteit te verhogen. Significant Public denkt graag verder met u over hoe inzicht kan worden gecreëerd in de effectiviteit van het sociale wijkteam binnen uw gemeente.

Reageren op deze case?

Stuur dan je reactie naar:

Wouter Oosterom