Menu
Significant 3 Content blok 640x570
Cases

Doorontwikkeling Zorgverkoop

HVO-Querido heeft ons gevraagd een analyse te maken en een advies te geven hoe haar zorgverkoopfunctie door te ontwikkelen. HVO-Querido richt zich op hulpverlening aan mensen in kwetsbare situaties. Zij financieren deze hulpverlening vanuit onder andere de WLZ, FZ, ZVW en de Wmo. Ook heeft HVO-Querido vanaf 2015 te maken met een toegenomen aantal financiers. Het is van groot belang om bij de juiste financiers contractpartner te zijn. HVO-Querido ontwikkelt hiervoor al jaren inhoudelijk sterke voorstellen, maar zag ook risico's als gevolg van de toegenomen complexiteit. Daarbij kan het proces efficiënter waarbij tegelijkertijd bepaalde risico’s worden beperkt.

Met deze ambitie zijn we samen met de organisatie aan de slag gegaan. We zijn eerst gaan praten (interviews) met medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij het proces van zorgverkoop. Als referentiekader hanteren we het organisatiemodel van zorgverkoop. Daarmee krijgen we inzicht in de verschillende rollen die er in de organisatie zijn met betrekking tot zorgverkoop. Vervolgens is nagegaan of deze rollen goed belegd zijn en of zij optimaal gefaciliteerd worden. In een workshop hebben we samen met betrokken medewerkers van HVO-Querido het RASCI-model ingevuld voor de zorgverkoopfunctie om vervolgens met hen het gesprek te voeren over de vraag of rollen goed belegd zijn en welke verbeteringen er volgens hen mogelijk zijn. Hier zijn verschillende verbetermaatregelen geformuleerd die zijn besproken met opdrachtgever. Daarmee is in samenspraak bepaald waar welke rollen moeten liggen en wat deze personen nodig hebben om deze rol goed uit te voeren.

Het resultaat is een door de organisatie gedragen beeld van een doorontwikkeld zorgverkoopproces met daarbij een nieuwe rol van regisseur. Het advies is inmiddels door de organisatie opgepakt en gerealiseerd. Een resultaat waar we trots op zijn en waarmee we een bijdrage leveren aan de belangrijke missie van deze organisatie.