Menu
Cases

Dataportal Jeugd

Een dataportal Jeugd: één centrale plek voor alle relevante informatie over de jeugdzorg voor je gemeente en regio.

Op deze plek brengen wij lokale informatiebronnen samen met landelijke (openbare) bronnen en combineren wij deze om tot nieuwe inzichten te komen. Inzichten die je helpen met het evalueren van bestaand en vormgeven van nieuw beleid. Het dataportal is modulair opgezet (duiden, voorspellen en verantwoorden) en kan worden uitgebreid als datalab, waarbij de microgegevens van het CBS worden benut voor verdiepende analyses over de gemeentelijke populatie. Wij regelen het dataportal naar wens voor je in, zodat je als gebruiker in staat bent om de voor jou relevante inzichten te verkrijgen.

Duiden

Het analyseren én rapporteren over de ontwikkelingen van het volume (aantal cliënten en trajecten) en de (verwachte) uitgaven aan jeugdzorg en deze in perspectief plaatsen door middel van een benchmark met andere gemeenten en met een referentiemodel.

Voorspellen

We zetten een datalab voor je op waarmee je op basis van lokale gegevens, gecombineerd met gegevens van het CBS (microdata) in staat bent om zo de beschikbare data meer efficiënt en meer innovatief te kunnen gebruiken. Onder andere om (zorgvraag) te voorspellen en wijkgerichte aanpakken te ontwikkelen.

Verantwoorden

Het dataportal biedt periodiek of real time inzicht in de huidige situatie in je gemeente. Hiermee biedt het dataportal inzicht aan de raad (als verantwoordingsinformatie) en/of aan de inwoners. Hierbij gaat het om automatisch gegenereerde interactieve weergaven.

Reageren op deze case?

Stuur dan je reactie naar:

Maarten Batterink