Menu
Significant 53 Desktop 2000x655
Cases

Capaciteitsberekening: Komen tot een passende formatie voor lokale wijkteams

Tekorten op jeugdzorg en de transformatieopgave vormen voor veel gemeenten een grote uitdaging. Om invulling te geven aan de transformatieopgave en de bezuinigingsopdracht, formuleren gemeenten diverse transformatie-opdrachten. Lokale wijkteams vervullen een spilfunctie hierbij, maar kampen tegelijkertijd vaak al met een fikse werkdruk en caseload. En vaak vragen de transformatie-opdrachten die de gemeente formuleert om extra capaciteit van wijkteams.

Hoeveel formatie is daarvoor nodig?

Gemeenten moeten daarom passende antwoorden formuleren op vragen als:

 • Wat is een passende formatie voor lokale wijkteams?
 • Hoeveel extra capaciteit vraagt elke transformatie-opdracht?
 • Welk besparingspotentieel staat er tegenover deze extra capaciteit voor de gemeente?

Antwoorden op dergelijke vragen zijn voor elke gemeente anders. De context en werkwijze verschilt immers sterk per gemeente. Denk aan:

 • De precieze opdracht en het takenpakket van lokale wijkteams;
 • De organisatorische opzet van de lokale wijkteams;
 • De afspraken die zijn gemaakt met partijen in de keten

Het formuleren van antwoorden op genoemde bedrijfsmatige vragen vereist daarom een aanpak die uitgaat van de lokale context en werkpraktijk. Maar ook een aanpak die start bij de wijkteamprofessionals. Dit vormt dan ook de basis onder de aanpak van Significant Public.

Aanpak Significant Public

​Onze aanpak bestaat uit drie stappen:

 • Situatieschets van de gemeente en wijkteams
  1. Analyse zorglandschap
  2. Analyse opdracht, takenpakket en organisatorische opzet wijkteams
  3. Analyse data over zorggebruik binnen de gemeente
 • Capaciteitsberekening
 • Besluitvorming
  1. Ondersteuning gemeente bij keuzevorming
  2. Berekening impact keuzes op capaciteit wijkteams en ketenpartners
  3. Berekening ingeschatte besparingspotentieel
Resultaten

​De resultaten voor de gemeente zijn:

 • een capaciteitsberekening op maat voor het lokale wijkteam;
 • overzicht van mogelijke keuzes met impact en ingeschatte besparingspotentieel van de keuzes
 • een rekentool dat in de toekomst bij groei of krimp van het zorggebruik in de gemeente gebruikt kan worden voor het bepalen van de benodigde formatie.

Lees hier meer over de transformatieopgave van de gemeente Lelystad, waarbij Significant Public onderzocht wat een passende formatie is.

Reageren op deze case?

Stuur dan je reactie naar:

Frederik Pluut