Menu
Significant 7 Desktop 2000x655
Cases

Businesscases huiselijk geweld op ZSM

Vanuit de VVE ZSM en het landelijk netwerk Veilig Thuis is een nieuw werkproces opgesteld voor de behandeling van huiselijk geweld zaken op ZSM. Dit werkproces heeft invloed op de werkzaamheden die de Raad voor de Kinderbescherming en de Reclassering op ZSM uitvoeren.

Significant Public heeft voor de Raad voor de Kinderbescherming en voor de Reclassering een businesscase opgesteld. Met behulp van deze businesscases zijn de consequenties van het nieuwe werkproces voor beide organisaties inzichtelijk gemaakt. De verwachtte baten en kosten zijn in beeld gebracht en waar mogelijk ook gekwantificeerd.

De Raad voor de Kinderbescherming en de Reclassering gebruiken de businesscases om op een onderbouwde wijze aan te geven of en zo ja, op welke manier zij de gevraagde rol in het nieuwe werkproces kunnen waarmaken.

Voor meer informatie over de businesscase van de Reclassering kunt u contact opnemen met Eline Klein Hofmeijer

Voor meer informatie over de businesscase van de Raad voor de Kinderbescherming kunt u contact opnemen met Sam Huberts

Reageren op deze case?

Stuur dan je reactie naar:

Eline Klein Hofmeijer